Jogi képviselet Tata központtal Dunántúlon, Nyugat-Magyarországon !

Dr. med. et  jur. Petrássy Miklós ügyvéd, 

egészségügyi és biztosítási szakjogász, belgyógyász szakorvos.

 

Orvosi diplomával és belgyógyász szakvizsgával rendelkező ügyvéd, szakjogász, aki a klasszikus ügyvédi tevékenységek közül elsődlegesen a kártérítési-, biztosítási-, un. „orvosi műhiba” és ingatlanforgalmazással kapcsolatos polgári jogi-, továbbá a személyi sérüléssel járó büntetőügyek specialistája.

Személyes ügyintézéssel vállalom a dunántúli, nyugat-magyarországi ügyfelek kártérítési, egészségügyi jogi pereinek és büntetőügyeinek vitelét. Személyes kötődésem miatt minden tatai ügyfelem számára bármely polgári jogi- és büntetőügyben  rendelkezésre állok.

A kártérítési-, biztosítási- és egészségügyi jogi ügyek alapja az iratok előzetes értékelése. Az előzetes értékeléshez, az esélyek megítéléséhez orvosi műhiba ügyekben magánszakértőre sincs legtöbbször szükség !

Egészségügyi jog: országos szinten látok el képviseletet orvosi műhiba és kártérítési perekben, továbbá minden egészségügyi jogi tárgyú ügyben.

Kártérítési ügyben képviselet (igény esetén) sikerdíjért ! (Az ügyvédi díj a megnyert kártérítésből számított jutalék, így nekünk is érdekünk a siker, ill. a kártérítés összegének maximalizálása.)

Biztosítási jog: a biztosítási szakjogászi ismeretek felhasználásával valamennyi biztosítási jogi területen – életbiztosítás, betegbiztosítás, vagyonbiztosít(ás, casco biztosítás, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, jogvédelmi biztosítás stb. esetén jogi képviselet. Igény szerint a képviselet sikerdíjért ! 

Büntetőügyek: foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés („orvosi műhiba” ügyekben védelem, sértetti képviselet), és minden olyan bűncselekmény, hol a személyi sérülés értékelésének jelentősége van (testi sértés, emberölés, tettleges becsületsértés, közlekedési bűncselekmények stb.)

Ingatlanjog: (adásvételi és egyéb szerződések, társasház alapítás, ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések, telekalakítás stb. – szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali és egyéb ügyintézés) – bonyolítás ingatlanforgalmi szakjogász, szükség esetén építészmérnök (magasépítész és településtervező) közreműködésével.

Dr. med. et jur. Petrássy Miklós

06/30-348-8292, petrassydr@t-online.hu

Kapcsolat